Interpretive Simulations

Simulace společnosti Interpretive přimějí studenty využít znalosti, které jste jim poskytli. Díky této výukové metodě studenti pochopí a zapamatují si mnohem více.

A víte co? Navíc je to zábava!

Simulace pro začátečníky

Kurzy pro začátečníky seznámí uživatele se základními ekonomickými koncepty a pojmy v běžných prostředích jako kavárna nebo obchod s oblečením. Vhodné pro studenty středních škol a bakalářských programů.

BizCafe

Základy podnikání
 • Úvod do podnikání
 • Základy podnikání
 • Management malých podniků
 • Principy managementu

Cena za kurz: $29.95/student USD

NewShoes

Úvod do marketingu
 • Úvod do marketingu
 • Principy marketingu

Cena za kurz: $29.95/student USD

Entrepreneur

Maloobchodní podnikání
 • Úvod do podnikání
 • Podnikání
 • Principy managementu
 • Management malých podniků
 • Management maloobchodu

Cena za kurz: $29.95/student USD

Simulace pro středně pokročilé

Kurzy pro středně pokročilé zdokonalují dovednosti uživatelů v dynamičtějším prostředí. Vhodné pro studenty bakalářských programů a MBA.

Airline

Strategie
 • Obchodní strategie
 • Strategický management
 • Řízení
 • Strategie služeb

Cena za kurz: $44.95/student USD

HRManagement

Management lidských zdrojů
 • Management lidských zdrojů

Cena za kurz: $39.95/student USD

MarketShare

Principy marketingu
 • Principy marketingu
 • Úvod do marketingu

Cena za kurz: $29.95/student USD

Corporation

Globální strategie
 • Globální strategie
 • Obchodní strategie
 • Strategický management
 • Korporátní strategie

Cena za kurz: $39.95/student USD

Simulace pro pokročilé

Kurzy pro pokročilé vyžadují přemýšlet komplexněji v reálném a nejasném prostředí. Obsahují složitější témata. Vhodné pro studenty magisterských programů, MBA a kurzů pro vedoucí pracovníky.

PharmaSim

Marketingový management
 • Marketingový management
 • Brand management

Cena za kurz: $39.95/student USD

CountryManager

Mezinárodní marketing
 • Mezinárodní marketing
 • Mezinárodní podnikání

Cena za kurz: $39.95/student USD

StratSimMarketing

Marketingová strategie
 • Marketingová strategie
 • Marketingový management

Cena za kurz: $49.95/student USD

StratSimManagement

Strategie a závěry
 • Obchodní strategie
 • Strategický management

Cena za kurz: $49.95/student USD

Mám zájem o demoverzi. Jsem lektor nebo firemní školitel v Evropě.